Medicinsk ansvarsfriskrivning – Apotekpotensmedel

Patientens ansvar och överensstämmelse

Vid köp på bekräftar jag att

Jag är minst 18 år och tillräckligt gammal för att köpa medicin

Jag får enligt mitt lands lagar ta emot de behandlingar och / eller mediciner som jag har begärt att få skickat. Dessutom bekräftar jag att det är mitt ansvar att se till att mitt köp överensstämmer med gällande lagar i det land där behandlingen och / eller medicinen ska importeras.

Recept och läkemedel som jag har bett om är för mina personliga medicinska behov. Jag bekräftar att jag behöver recept för en nödvändig behandling av läkemedel, och dessa kommer inte att lagras utöver en redan befintlig mängd som jag redan har, eller överföras till en tredje part.

Jag har genomgått en läkarundersökning nyligen, vilket var tillfredsställande för en registrerad läkare. Jag har också fått min medicinska historia nyligen utvärderad av en läkare. Dessutom bekräftar jag att min läkare är tillgänglig för konsultation om detta uppstår, och jag kommer att kontakta honom / henne om det behövs uppföljning, vård eller ingripande om jag skulle få problem eller komplikationer, eller har frågor i samband med behandling och medicinering. Jag är också medveten om att jag kan kontakta deras läkare eller apotekspersonal, och jag kommer då att skicka dem ett e-postmeddelande för att ordna med att läkaren eller apotekaren ska ringa mig tillbaka. Jag accepterar också att din läkare eller din representant kan kontakta mig av någon anledning, även om jag inte har bett honom göra det.

Jag förstår riskerna, fördelarna och möjliga biverkningar av det receptbelagda läkemedlet jag begär. Dessa har förklarats för mig i detalj av kvalificerad vårdpersonal. Jag har också studerat material både skriftligt och på internet om dessa mediciner och / eller behandlingar, inklusive olika webbplatser och länkar som erbjuder grundligt material.

Jag bekräftar också att jag har använt mediciner och behandlingar som jag nu begär vid tidigare tillfällen, och att användningen av dessa visade sig vara säker och utan biverkningar. Dessutom bekräftar jag också att användningen var under överinseende av en läkare, eller tvärtom, att användningen av läkemedlet inte är lämpligt för mina personliga medicinska eller fysiska behov.

Genom att genomföra detta samråd begär jag härmed att en registrerad EU-läkares recept fungerar som ett komplement till min egen läkare. Jag vill inte att den här läkaren ska ersätta min läkare när han överväger min begäran. Som ett resultat skulle jag vilja att den registrerade läkaren, som överväger mitt samråd, godkänner receptbelagda läkemedel som jag har begärt, så att det kan utdelas av deras registrerade apotek.

Jag samtycker till att jag omedelbart kommer att kontakta min läkare för nödvändiga medicinska ingrepp, om det uppstår komplikationer eller biverkningar när läkemedlet används, eller under perioden efter.

Jag accepterar att jag inte ska ta andra läkemedel utan godkännande av ett apotek eller en läkare. Jag går med på att ge läkaren en fullständig lista över mediciner som jag tar för närvarande, inklusive de som jag beställde från den här webbplatsen. Jag accepterar full insyn och fullt ansvar i detta avseende.

Jag håller med om att jag kommer att kontrollera mitt blodtryck minst en gång var sjunde dag. Om mitt blodtryck är högre än 140/90 (antingen det översta antalet är större än 140 eller botten är högre än 90), kommer jag att sluta använda detta läkemedel omedelbart och kontakta en läkare så snart som möjligt utan ytterligare dröjsmål.

Jag bekräftar att jag har svarat och kommer att svara på alla frågor, ärligt och efter bästa förmåga som om jag skulle ha ett personligt samråd med min läkare. Jag förstår att full insyn är nödvändig för att upprätthålla min personliga säkerhet.

Som en ytterligare bekräftelse av ovanstående har jag visat fullständig ärlighet angående all information om min hälsa och medicinska historia som är relevant för min begäran om medicinering. Hittills har jag inte på något sätt utelämnat eller misstolkat något uttalande av relevanta fakta.

Jag är medveten om att det finns risker och fördelar förknippade med användning av mediciner eller behandlingar. Jag har informerats om alla möjliga biverkningar, risker eller fördelar med att använda drogen. Jag bekräftar därför igen att jag nyligen har genomgått en läkarundersökning med avseende på mitt fysiska och medicinska tillstånd. Genom att göra detta har jag gett tillräcklig information som om detta samråd hade ägt rum med min läkare ”ansikte mot ansikte”.

Jag har inte inducerats eller tvingats genomgå behandlingar eller använda mediciner eller andra behandlingar som jag begär, och gör det bara efter eget val.

Jag får använda kreditkort eller andra betalkort som kommer att användas för att köpa läkemedel eller behandlingar, om min begäran godkänns och behandlas. Om det använda kortet inte finns i mitt namn bekräftar jag att jag är auktoriserad kortinnehavare eller undertecknar och att jag har full behörighet att använda detta kort.

Genom att fortsätta denna begäran accepterar jag allt ovanstående och att jag följer villkoren i detta dokument.